Welcome to Nasa Term

Reth Nesh

Historia

Nasa Term është një kompani nga kompanitë Krzesore në tregun Maqedonisë me përvoj afro 3 vite dhe gati dekada në trregun e Maqedonisë.

Nasa Term ka depo dhe zyra administrative në 3000m2 hapsirë të mbyllur dhe shtrihet në një sipërfaqe totale para 5000m2. Gama jonë e materialeve përbëhet nga panel radiator,gypore radiator, kalda elektrike kalda me dru dhe pelet,tuba PE, Tuba(pe-xc / al / pe/xc) tubat dhe rakordet PPH, sistemet shkarkimi,panela diellor dhe bojler elektrik, rubinetaria.

 

 

 

Misioni

Misioni ynë në Nasa Term është që ta rissin shitjen rajonale dhe ndërkombatare duke ofruar materiale të cilësisë së lartë të lëndës së parë më cilësore.

Strategjia zhvillimore të menaxhmentit të ndërmarjes bazohet në resurset professionale,avancimet teknologjike, materiale të cilësisë së lartë, miqsore, nl trend me kërkesat e tregut dhe konkurencës.

Kërkesat dhe pritjet e klientëve tanë janë prioritet për kompanin tonë dhe besojmë që qëllimet tona mund ti arrijmë vetem me mbështetje dhe vlerimin e tyre. Kompania jonë është gjithnjë në kërkim të partnerëve me qëllime afatgjat.